Naše vize

OMAC

Toto jsou naši hrdinové víry, jak si je dnes
představujeme z Židům 11. kapitoly

Poznávání Boha – Misie – Učednictví. Jednou větou řečeno:

"Mladí lidé znají Ježíše Krista a Jeho moc, ovlivňují svět evangeliem a jsou vzory, které vedou další ke službě Kristu."

– Mladí lidé znají Ježíše Krista, proměňují své životy a žijí z moci Božího Ducha.

– Mladí lidé rozumějí dnešnímu světu a zasahují ho evangeliem.

– Mladí lidé jsou vzorem a vedou druhé ke službě Ježíši.

Poslání

Jako součást AC chceme pomáhat vytvářet prostor pro život, službu a rozvoj mladých lidí v této církvi a vést je ke zralosti a osobnímu vztahu s Bohem.

Motto

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
1. Timoteovi 4:12-15

Mládeže AC

 
 
Jste zde: Home Naše vize